O nas » PrestizNet.pl

Szanowni Państwo,

W imieniu spółki Prestiż Net Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie pragniemy poinformować iż w dniu 11.10.2018r. nastąpiło przekształcenie spółki cywilnej Prestiż s.c. z siedzibą Polkowicach w spółkę Prestiż Net Sp. z o.o.

Dnia 11.10.2018r. dokonano wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000752755.

Zmiana formy prawnej nie wpływa na kontynuację działalności sieci dostępu do Internetu „Prest”. Wysokość opłat abonamentowych pozostaje na niezmiennym poziomie do dnia 31.12.2018r.

Informujemy że należności za świadczone usługi od miesiąca listopada należy uiszczać na nowy rachunek bankowy nr 26 1090 2109 0000 0001 3760 5906 Bank Santander.

Informujemy że zmianie ulega nazwa firmy, nip, regon, numer rachunku bankowego oraz adres siedziby firmy :

Prestiż Net Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 12/27
59-300 Lubin
NIP 6922519015
Regon 381560241
nr telefonu 509044204
email : prestiznet@gmail.com
www.prestiznet.pl

Uprzejmie prosimy o odnotowanie powyższych zmian w Państwa ewidencjach i rejestrach.

Biuro jest czynne w dni robocze od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

Serwis jest czynny w dni robocze od 8:30 do 17:30 od poniedziałku do piątku.

Awarie można zgłaszać w dni robocze od 8:30 do 17:30 od poniedziałku do piątku telefonicznie na numer 509 044 205

W godzinach od 17:30 do 8:30 w dni robocze tylko SMS na numer 509 044 205

Uwaga !

Prosimy o pilny kontakt osoby które jeszcze nie podpisały nowych umów do dnia 11.02.2019r. Brak podpisania umowy do dnia 11.02.2019r. może skutkować odłączeniem sygnału internetu.

Prestiż Net Sp. z o.o. pragnąc zapewnić Państwu wysoką jakość oraz szeroki wachlarz oferowanych usług w najlepszej dostępnej na rynku cenie ( telewizja, Internet i telefon ) zaprezentuje nową ofertę abonamentową obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r. którą opublikujemy na naszej stronie internetowej w dniu 16 listopada 2018r. W związku tym prosimy o kontakt w godzinach od 9 do 17 z biurem do dnia 21 grudnia 2018r. w celu podpisania nowej umowy i wyboru abonamentu.

Szybki Internet

Nieograniczony dostęp do Internetu bez limitów ściągania i wysyłania danych

Telewizja

Oferta ukaże się w dniu 23.11.2017

Telefon

Instalacja i konfiguracja telefonii stacjonarnej

Transmisja danych

Zapewniamy sieć VPN między oddziałami firmy
Kontakt

Prestiz Net Sp. z o.o.
ul. Kosciuszki 12/27
59-300 Lubin
tel. biuro: 509 044 204
pn-pt 9:00-17:00

tel. serwis: 509 044 205
pn-pt 8:30-17:30

E-mail: prestiznet@gmail.com

Nr rachunku (Bank Santander):
26 1090 2109 0000 0001 3760 5906

© PrestizNet.pl
O nas | Internet | Telewizja | Telefon | Dodatkowe usługi | Kontakt |